HẠ LONG BAY VIEW – Dự án Đầu tư Bất động sản nghỉ dưỡng CÓ 1 KHÔNG 2

► Nhận thông tin hỗ trợ. Mr Tuấn 096.227.8997 Hạ Long Bay View được đánh giá là dự án hội tụ đầy đủ những ưu điểm vượt trội về giá bán, chính sách, pháp lý đến tiện ích, chất lượng. Hơn thế nữa, dự án còn được thừa hưởng lợi thế phát triển của du…

Read More

[À La Carte Hạ Long] Cập nhật tiến độ dự án 04/2022 và Review tầm view căn hộ B16

Cập nhật tiến độ 04/2022 và tầm view toàn bộ các căn hộ tại dự án À La Carte Hạ Long P8: Căn B16 ►Liên hệ Mr.Tuấn 0943.421.766 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN: A La Carte Hạ Long Bay do Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco (Taseco Land) làm chủ đầu…

Read More

[À La Carte Hạ Long] Cập nhật tiến độ dự án 04/2022 và Review tầm view căn hộ B12

Cập nhật tiến độ 04/2022 và tầm view toàn bộ các căn hộ tại dự án À La Carte Hạ Long P10: Căn B12 ►Liên hệ Mr.Tuấn 0943.421.766 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN: A La Carte Hạ Long Bay do Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco (Taseco Land) làm chủ đầu…

Read More

[À La Carte Hạ Long] Cập nhật tiến độ dự án 04/2022 và Review tầm view căn hộ B06

Cập nhật tiến độ 04/2022 và tầm view toàn bộ các căn hộ tại dự án À La Carte Hạ Long P14: Căn B06 ►Liên hệ Mr.Tuấn 0943.421.766 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN: A La Carte Hạ Long Bay do Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco (Taseco Land) làm chủ đầu…

Read More

[À La Carte Hạ Long] Cập nhật tiến độ dự án 04/2022 và Review tầm view căn hộ B07

Cập nhật tiến độ 04/2022 và tầm view toàn bộ các căn hộ tại dự án À La Carte Hạ Long P13: Căn B07 ►Liên hệ Mr.Tuấn 0943.421.766 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN: A La Carte Hạ Long Bay do Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco (Taseco Land) làm chủ đầu…

Read More

[À La Carte Hạ Long] Cập nhật tiến độ dự án 04/2022 và Review tầm view căn hộ B11

Cập nhật tiến độ 04/2022 và tầm view toàn bộ các căn hộ tại dự án À La Carte Hạ Long P11: Căn B11 ►Liên hệ Mr.Tuấn 0943.421.766 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN: A La Carte Hạ Long Bay do Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco (Taseco Land) làm chủ đầu…

Read More

[À La Carte Hạ Long] Cập nhật tiến độ dự án 04/2022 và Review tầm view căn hộ B14 và B15

Cập nhật tiến độ 04/2022 và tầm view toàn bộ các căn hộ tại dự án À La Carte Hạ Long P9: Căn B14 và B15 ►Liên hệ Mr.Tuấn 0943.421.766 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN: A La Carte Hạ Long Bay do Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco (Taseco Land) làm…

Read More

[À La Carte Hạ Long Bay] Cập nhật tiến độ 04/2022 và tầm view toàn bộ các căn hộ tại dự án P1

Cập nhật tiến độ 04/2022 và tầm view toàn bộ các căn hộ tại dự án À La Carte Hạ Long P1 Liên hệ Mr.Tuấn 0943.421.766 – Review Tầm view dự án À La Carte Hạ Long: – View căn: A02, A03: – View căn A04, A05: – View căn A06: – View căn A07:…

Read More

[À La Carte Hạ Long] Cập nhật tiến độ dự án 04/2022 và Review tầm view căn hộ A10, A11 và A12

Cập nhật tiến độ 04/2022 và tầm view toàn bộ các căn hộ tại dự án À La Carte Hạ Long P7: Căn A10, A11 và A12 ►Liên hệ Mr.Tuấn 0943.421.766 – Review Tầm view dự án À La Carte Hạ Long: – View căn: A02, A03: – View căn A04, A05: – View căn…

Read More

[À La Carte Hạ Long] Cập nhật tiến độ dự án 04/2022 và Review tầm view căn hộ A07

Cập nhật tiến độ 04/2022 và tầm view toàn bộ các căn hộ tại dự án À La Carte Hạ Long P5: Căn A07 ►Liên hệ Mr.Tuấn 0943.421.766 – Review Tầm view dự án À La Carte Hạ Long: – View căn: A02, A03: – View căn A04, A05: – View căn A06: – View…

Read More